Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3850854
Điện thoại đầy đủ (0211) 3.850.854
Địa chỉ THÔN PHƯƠNG TRÙ X.YÊN PHƯƠNG, H.YÊN LẠC, VĨNH PHÚC
Khu vực Vĩnh Phúc / Huyện Yên Lạc / Xã Yên Phương
Từ khóa (0211) 3.850.854, 3.850.854, 3850854, 0211.3850854, NGUYỄN THỊ LOAN