Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3850845
Điện thoại đầy đủ (0211) 3.850.845
Địa chỉ THÔN DỊCH ĐỒNG X.ĐỒNG CƯƠNG, H.YÊN LẠC, VĨNH PHÚC
Khu vực Vĩnh Phúc / Huyện Yên Lạc / Xã Đồng Cương
Từ khóa (0211) 3.850.845, 3.850.845, 3850845, 0211.3850845, NGUYỄN THỊ LOAN