Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOẠN
Điện thoại 3850610
Điện thoại đầy đủ (0222) 3.850.610
Địa chỉ XÓM THƯỢNG THANH PHƯƠNG P.VŨ NINH, TP. BẮC NINH, BẮC NINH
Khu vực Bắc Ninh / Thành phố Bắc Ninh / Phường Vũ Ninh
Từ khóa (0222) 3.850.610, 3.850.610, 3850610, 0222.3850610, NGUYỄN THỊ LOẠN