Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3850315
Điện thoại đầy đủ (0259) 3.850.315
Địa chỉ THẠCH HÀ QL27, X.QUẢNG SƠN, H.NINH SƠN, NINH THUẬN
Khu vực Ninh Thuận / Huyện Ninh Sơn / Xã Quảng Sơn
Từ khóa (0259) 3.850.315, 3.850.315, 3850315, 0259.3850315, NGUYỄN THỊ LOAN