Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3850127
Điện thoại đầy đủ (0209) 3.850.127
Địa chỉ PHỐ NGÃ BA TT.PHỦ THÔNG, H.BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
Khu vực Bắc Kạn / Huyện Bạch Thông / Thị trấn Phủ Thông
Từ khóa (0209) 3.850.127, 3.850.127, 3850127, 0209.3850127, NGUYỄN THỊ LOAN