Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3849689
Điện thoại đầy đủ (0263) 3.849.689
Địa chỉ THÔN NGHĨA LẬP TT.THẠNH MỸ, H.ĐƠN DƯƠNG, LÂM ĐỒNG
Khu vực Lâm Đồng / Huyện Đơn Dương / Thị trấn Thạnh Mỹ
Từ khóa (0263) 3.849.689, 3.849.689, 3849689, 0263.3849689, NGUYỄN THỊ LOAN