Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3849180
Điện thoại đầy đủ (0212) 3.849.180
Địa chỉ TIỂU KHU 1 X.TÔNG LỆNH, H.THUẬN CHÂU, SƠN LA
Khu vực Sơn La / Huyện Thuận Châu
Từ khóa (0212) 3.849.180, 3.849.180, 3849180, 0212.3849180, NGUYỄN THỊ LOAN