Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3848523
Điện thoại đầy đủ (0261) 3.848.523
Địa chỉ KHỐI 1 TT.KIẾN ĐỨC, H.ĐẮK R'LẤP, ĐẮK NÔNG
Khu vực Đắk Nông / Huyện Đắk R'Lấp / Thị trấn Kiến Đức
Từ khóa (0261) 3.848.523, 3.848.523, 3848523, 0261.3848523, NGUYỄN THỊ LOAN