Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3848245
Điện thoại đầy đủ (0293) 3.848.245
Địa chỉ ẤP TÂN PHÚ, X.TÂN PHÚ THẠNH, H.CHÂU THÀNH A, HẬU GIANG
Khu vực Hậu Giang / Huyện Châu Thành A / Xã Tân Phú Thạnh
Từ khóa (0293) 3.848.245, 3.848.245, 3848245, 0293.3848245, NGUYỄN THỊ LOAN