Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3848203
Điện thoại đầy đủ (0261) 3.848.203
Địa chỉ TT.KIẾN ĐỨC, H.ĐẮK R'LẤP, ĐẮK NÔNG
Khu vực Đắk Nông / Huyện Đắk R'Lấp
Từ khóa (0261) 3.848.203, 3.848.203, 3848203, 0261.3848203, NGUYỄN THỊ LOAN