Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3848064
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.848.064
Địa chỉ PHÒNG 1 KTT VĂN MIẾU P.VĂN MIẾU, TP.NAM ĐỊNH, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Thành phố Nam Định / Phường Văn Miếu
Từ khóa (0228) 3.848.064, 3.848.064, 3848064, 0228.3848064, NGUYỄN THỊ LOAN