Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3847973
Điện thoại đầy đủ (0272) 3.847.973
Địa chỉ KV CHỢ TT.VĨNH HƯNG, H.VĨNH HƯNG, LONG AN
Khu vực Long An / Huyện Vĩnh Hưng / Thị trấn Vĩnh Hưng
Từ khóa (0272) 3.847.973, 3.847.973, 3847973, 0272.3847973, NGUYỄN THỊ LOAN