Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3846852
Điện thoại đầy đủ (0208) 3.846.852
Địa chỉ XÓM NƯỚC 2 P.THỊNH ĐÁN, TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN
Khu vực Thái Nguyên / Thành phố Thái Nguyên / Phường Thịnh Đán
Từ khóa (0208) 3.846.852, 3.846.852, 3846852, 0208.3846852, NGUYỄN THỊ LOAN