Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3846343
Điện thoại đầy đủ (0263) 3.846.343
Địa chỉ X.NINH GIA, H.ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG
Khu vực Lâm Đồng / Huyện Đức Trọng
Từ khóa (0263) 3.846.343, 3.846.343, 3846343, 0263.3846343, NGUYỄN THỊ LOAN