Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3845299
Điện thoại đầy đủ (0207) 3.845.299
Địa chỉ KM28 H.HÀM YÊN, TUYÊN QUANG
Khu vực Tuyên Quang / Huyện Hàm Yên
Từ khóa (0207) 3.845.299, 3.845.299, 3845299, 0207.3845299, NGUYỄN THỊ LOAN