Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ LOAN
Điện thoại 3845246
Điện thoại đầy đủ (0239) 3.845.246
Địa chỉ XUÂN TÌNH X.HỘ ĐỘ, H.THẠCH HÀ, HÀ TĨNH
Khu vực Hà Tĩnh / Huyện Thạch Hà
Từ khóa (0239) 3.845.246, 3.845.246, 3845246, 0239.3845246, NGUYỄN THỊ LOAN