Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ HOA TRỊNH
Điện thoại 3879507
Điện thoại đầy đủ (0259) 3.879.507
Địa chỉ MỸ TƯỜNG 1 X.NHƠN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
Khu vực Ninh Thuận / Huyện Ninh Hải / Xã Nhơn Hải
Từ khóa (0259) 3.879.507, 3.879.507, 3879507, 0259.3879507, NGUYỄN THỊ HOA TRỊNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

XUÂN HẢI - TRƯỜNG MẪU GIÁO XUÂN HẢI
AN XUÂN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
HOÀNG VĂN QUẢNG
KTT XI MĂNG X.TRI HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
MÃ THỊ LÈO
PHƯỚC NHƠN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
NGUYỄN BÌNH
GÒ ĐỀN X.TÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
PHẠM HUY
DƯ KHÁNH TT.KHÁNH HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
THẬP VĂN TRAI
PHƯỚC NHƠN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN