Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ HOA TRỊNH
Điện thoại 3879507
Điện thoại đầy đủ (0259) 3.879.507
Địa chỉ MỸ TƯỜNG 1 X.NHƠN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
Khu vực Ninh Thuận / Huyện Ninh Hải / Xã Nhơn Hải
Từ khóa (0259) 3.879.507, 3.879.507, 3879507, 0259.3879507, NGUYỄN THỊ HOA TRỊNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

XUÂN HẢI - TRƯỜNG MẪU GIÁO XUÂN HẢI
AN XUÂN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
THẬP VĂN TRAI
PHƯỚC NHƠN X.XUÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
NGUYỄN BÌNH
GÒ ĐỀN X.TÂN HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
NGUYỄN THỊ XINH
HỘ DIÊM X.HỘ HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
HỒNG KHANH - NM GẠO HỒNG KHANH
TT.KHÁNH HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN
PHẠM BÁ VIỆT
HỘ DIÊM X.HỘ HẢI, H.NINH HẢI, NINH THUẬN