Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ HÒA
Điện thoại 38832931
Điện thoại đầy đủ (024) 38.832.931
Địa chỉ KHỐI 1 TT.ĐÔNG ANH, H.ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI
Khu vực Hà Nội / Huyện Đông Anh / Thị trấn Đông Anh
Từ khóa (024) 38.832.931, 38.832.931, 38832931, 024.38832931, NGUYỄN THỊ HÒA