Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ HẠNH
Điện thoại 3826766
Điện thoại đầy đủ (0210) 3.826.766
Địa chỉ CẦU HY SƠN X.TIÊN KIÊN, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
Khu vực Phú Thọ / Huyện Lâm Thao / Xã Tiên Kiên
Từ khóa (0210) 3.826.766, 3.826.766, 3826766, 0210.3826766, NGUYỄN THỊ HẠNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LOAN
KHU CÔNG NHÂN H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
XUÂN LŨNG - HTX XUÂN LŨNG
X.XUÂN LŨNG, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
HỒ THỊ MỸ
HẠ THÔN X.CAO XÁ, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
NGUYỄN THI CAN
KHU 10 X.BẢN NGUYÊN, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ
NGUYỄN THỊ NINH
KHU 11 X.BẢN NGUYÊN, H.LÂM THAO, PHÚ THỌ