Tên chủ thuê bao NGUYỄN THỊ BÉ
Điện thoại 3858583
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.858.583
Địa chỉ KHÓM 5 TT.HAI RIÊNG, H.SÔNG HINH, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Sông Hinh / Thị trấn Hai Riêng
Từ khóa (0257) 3.858.583, 3.858.583, 3858583, 0257.3858583, NGUYỄN THỊ BÉ