Tên chủ thuê bao NGUYỄN NHƯ PHONG
Điện thoại 3856853
Điện thoại đầy đủ (0294) 3.856.853
Địa chỉ 4/6 TRẦN QUỐC TUẤN, P.3, TX.TRÀ VINH, TRÀ VINH
Khu vực Trà Vinh / Thành phố Trà Vinh / Phường 3
Từ khóa (0294) 3.856.853, 3.856.853, 3856853, 0294.3856853, NGUYỄN NHƯ PHONG