Tên chủ thuê bao NGUYỄN MINH HÒA
Điện thoại 33834016
Điện thoại đầy đủ (024) 33.834.016
Địa chỉ 61 TRẠNG TRÌNH, P.LÊ LỢI, TX.SƠN TÂY, TP. HÀ NỘI
Khu vực Hà Nội / Thị xã Sơn Tây / Phường Lê Lợi
Từ khóa (024) 33.834.016, 33.834.016, 33834016, 024.33834016, NGUYỄN MINH HÒA