Tên chủ thuê bao NGUYỄN MẠNH TIẾN
Điện thoại 3874645
Điện thoại đầy đủ (0218) 3.874.645
Địa chỉ X.KHOAN DỤ, H.LẠC THỦY, HÒA BÌNH
Khu vực Hoà Bình / Huyện Lạc Thủy
Từ khóa (0218) 3.874.645, 3.874.645, 3874645, 0218.3874645, NGUYỄN MẠNH TIẾN