Tên chủ thuê bao NGUYỄN HUY LÂM
Điện thoại 3857014
Điện thoại đầy đủ (0239) 3.857.014
Địa chỉ 200 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P.BẮC HÀ, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
Khu vực Hà Tĩnh / Thành phố Hà Tĩnh / Phường Bắc Hà
Từ khóa (0239) 3.857.014, 3.857.014, 3857014, 0239.3857014, NGUYỄN HUY LÂM

Danh sách điện thoại xem nhiều

CTY T N H H TM & XD
114 KP1 HÀ HUY TẬP, P.HÀ HUY TẬP, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
TRẦN THANH VIÊN
172 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P.BẮC HÀ, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
HOÀNG VĂN MINH
NGUYỄN CÔNG TRỨ, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
ĐIỆN LỰC TỈNH HÀ TĨNH
PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
TRẦN THỊ THANH
TỔ 7 P.BẮC HÀ, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
PHẠM CHÍNH
TỔ 5 NGUYỄN HUY TỰ, P.BẮC HÀ, TP.HÀ TĨNH, HÀ TĨNH