Tên chủ thuê bao NGUYỄN ĐỨC THẨM
Điện thoại 3842743
Điện thoại đầy đủ (0218) 3.842.743
Địa chỉ KHU 4 TT.KỲ SƠN, H.KỲ SƠN, HÒA BÌNH
Khu vực Hoà Bình / Huyện Kỳ Sơn / Thị trấn Kỳ Sơn
Từ khóa (0218) 3.842.743, 3.842.743, 3842743, 0218.3842743, NGUYỄN ĐỨC THẨM