Tên chủ thuê bao NGUYỄN ĐỨC QUYỀN
Điện thoại 3853824
Điện thoại đầy đủ (0227) 3.853.824
Địa chỉ KHU 1 TT.DIÊM ĐIỀN, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
Khu vực Thái Bình / Huyện Thái Thụy / Thị trấn Diêm Điền
Từ khóa (0227) 3.853.824, 3.853.824, 3853824, 0227.3853824, NGUYỄN ĐỨC QUYỀN

Danh sách điện thoại xem nhiều

BÙI VĂN KHOA
XÓM 8 X.THÁI THƯỢNG, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
NGUYỄN CÔNG BẰNG
XÓM 4 X.THỤY VĂN, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
VŨ THỊ LƯ
XÓM 4 X.THỤY HÀ, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
NGUYỄN THÀNH
XÓM 3 X.THỤY TÂN, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
NGUYỄN THỊ LÝ
XÓM 12 X.THÁI THỊNH, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
VŨ THỊ HÒA
XÓM 13 X.THÁI HÒA, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH