Tên chủ thuê bao NGUYỄN ĐỨC QUYỀN
Điện thoại 3853824
Điện thoại đầy đủ (0227) 3.853.824
Địa chỉ KHU 1 TT.DIÊM ĐIỀN, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
Khu vực Thái Bình / Huyện Thái Thụy / Thị trấn Diêm Điền
Từ khóa (0227) 3.853.824, 3.853.824, 3853824, 0227.3853824, NGUYỄN ĐỨC QUYỀN

Danh sách điện thoại xem nhiều

VŨ THỊ HÒA
XÓM 13 X.THÁI HÒA, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
VŨ THỊ LƯ
XÓM 4 X.THỤY HÀ, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
PHẠM THỊ PHIẾN
KHU 4 TT.DIÊM ĐIỀN, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
ĐẶNG THỊ THUẤN
XÓM 6 X.THỤY HÀ, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
NGUYỄN THỊ DUYÊN KHUÊ
XÓM 3 X.THỤY HẢI, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH
NGUYỄN VĂN ÂU
XÓM 3 X.THÁI THỦY, H.THÁI THỤY, THÁI BÌNH