Tên chủ thuê bao NGÔ THỊ TRỊNH
Điện thoại 3837131
Điện thoại đầy đủ (0294) 3.837.131
Địa chỉ X.LONG KHÁNH, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
Khu vực Trà Vinh / Huyện Duyên Hải
Từ khóa (0294) 3.837.131, 3.837.131, 3837131, 0294.3837131, NGÔ THỊ TRỊNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

LÂM THỊ NGỌC MAI
ẤP SÓC RUỘNG, X.NGŨ LẠC, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
LÂM THỊ BẠCH TUYẾT
ẤP BỔN THANH, X.NGŨ LẠC, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
PHẠM KIM LOAN
ẤP CÂY DA, X.NGŨ LẠC, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
HUỲNH MINH TIẾN
ẤP CÂY DA, X.NGŨ LẠC, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
PHAN THỊ NA
K1 TT.DUYÊN HẢI, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
BÙI THỊ ỬNG
K1 TT.DUYÊN HẢI, H.DUYÊN HẢI, TRÀ VINH