Tên chủ thuê bao Ngô Phi Hưởng
Điện thoại 3725038
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.725.038
Địa chỉ Thôn Phú Nham Tây, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Huyện Duy Xuyên / Xã Duy Sơn
Từ khóa (0235) 3.725.038, 3.725.038, 3725038, 0235.3725038, Ngô Phi Hưởng

Danh sách điện thoại xem nhiều

ĐINH HOÀNG
THÔN 1 X.DUY SƠN, H.DUY XUYÊN, QUẢNG NAM
Lê TRUNG YếN
Thôn Thi Thại, Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
HUỳNH Bá HùNG
Thôn Xuyên Tây I, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Lê ĐấU
Thôn Vân Quật, Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
PHạM THị TRáCH
Thôn An Lạc, Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
NGô VăN LụC_NềN DV
Thôn Phước Mỹ 2, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam