Tên chủ thuê bao NGHIÊM XUÂN BANG
Điện thoại 3866493
Điện thoại đầy đủ (0260) 3.866.493
Địa chỉ 247 TRẦN PHÚ, TP.KON TUM, KON TUM
Khu vực Kon Tum / Thành phố Kon Tum
Từ khóa (0260) 3.866.493, 3.866.493, 3866493, 0260.3866493, NGHIÊM XUÂN BANG

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ ĐẶNG
32 A DỪA, TP.KON TUM, KON TUM
NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
59 TÂY SƠN, TP.KON TUM, KON TUM
TRẦN THỊ THU HẰNG
21 LÊ QUÍ ĐÔN, TP.KON TUM, KON TUM
LÊ THỊ CẢNH
220B BÀ TRIỆU, TP.KON TUM, KON TUM
PHAN THỊ LIÊN
93 HAI BÀ TRƯNG, TP.KON TUM, KON TUM
TRẦN THỊ HOA
13 LÊ VĂN HIẾN, TP.KON TUM, KON TUM