Tên chủ thuê bao LƯƠNG ĐÌNH THIỆU
Điện thoại 3852466
Điện thoại đầy đủ (0206) 3.852.466
Địa chỉ B61 TỔ 19 P.SÔNG HIẾN, TX.CAO BẰNG, CAO BẰNG
Khu vực Cao Bằng / Thành phố Cao Bằng / Phường Sông Hiến
Từ khóa (0206) 3.852.466, 3.852.466, 3852466, 0206.3852466, LƯƠNG ĐÌNH THIỆU

Danh sách điện thoại xem nhiều

TÔ VĂN CẨN
TỔ 34 NÀ CẠN P.SÔNG BẰNG, TP.CAO BẰNG, CAO BẰNG
PHAN VĂN HOÀNG
KTT BƯU ĐIỆN THANH SƠN P.SÔNG HIẾN, TP.CAO BẰNG, CAO BẰNG
TRƯƠNG THÚY VÂN
TỔ 37 KP4 P.SÔNG HIẾN, TP.CAO BẰNG, CAO BẰNG
PHAN VĂN DONG
TỔ 9 KP2 P.SÔNG BẰNG, TP.CAO BẰNG, CAO BẰNG
TRẦN VĂN DŨNG
TỔ 2 KP3 NƯỚC GIÁP TP.CAO BẰNG, CAO BẰNG
HOÀNG VĂN NỘI
TỔ 28 KP6 P.SÔNG BẰNG, TP.CAO BẰNG, CAO BẰNG