Tên chủ thuê bao LÊ TRUNG THỊNH
Điện thoại 3866235
Điện thoại đầy đủ (0219) 3.866.235
Địa chỉ TỔ 16 P.NGUYỄN TRÃI, TX.HÀ GIANG, HÀ GIANG
Khu vực Hà Giang / Thành phố Hà Giang / Phường Nguyễn Trãi
Từ khóa (0219) 3.866.235, 3.866.235, 3866235, 0219.3866235, LÊ TRUNG THỊNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

LÊ VĂN THÁI
TỔ 4 P.TRẦN PHÚ, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NGUYỄN VĂN TRUNG
TỔ 5 P.MINH KHAI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
MAI VĂN CƯỜNG
TỔ 7 P.NGUYỄN TRÃI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
TRẦN VĂN LONG
TỔ 19 P.NGUYỄN TRÃI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
TRẦN VĂN BẮC
TỔ 40 P.MINH KHAI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
TRẦN VĂN SỸ
TỔ 20 P.TRẦN PHÚ, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG