Tên chủ thuê bao LÊ TRUNG THỊNH
Điện thoại 3866235
Điện thoại đầy đủ (0219) 3.866.235
Địa chỉ TỔ 16 P.NGUYỄN TRÃI, TX.HÀ GIANG, HÀ GIANG
Khu vực Hà Giang / Thành phố Hà Giang / Phường Nguyễn Trãi
Từ khóa (0219) 3.866.235, 3.866.235, 3866235, 0219.3866235, LÊ TRUNG THỊNH

Danh sách điện thoại xem nhiều

LÊ VĂN THÁI
TỔ 4 P.TRẦN PHÚ, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NGUYỄN VĂN TRUNG
TỔ 5 P.MINH KHAI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NGÔ VĂN THỌ
TỔ 38 P.MINH KHAI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
NÔNG VĂN TÌNH
TỔ 1 X.NGỌC ĐƯỜNG, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
TRẦN VĂN LONG
TỔ 19 P.NGUYỄN TRÃI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG
MAI VĂN CƯỜNG
TỔ 7 P.NGUYỄN TRÃI, TP.HÀ GIANG, HÀ GIANG