Tên chủ thuê bao LÊ THỊ MINH HIẾU
Điện thoại 3858801
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.858.801
Địa chỉ KHÓM 3 TT.HAI RIÊNG, H.SÔNG HINH, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Huyện Sông Hinh / Thị trấn Hai Riêng
Từ khóa (0257) 3.858.801, 3.858.801, 3858801, 0257.3858801, LÊ THỊ MINH HIẾU