Tên chủ thuê bao LÊ THỊ BÁO
Điện thoại 3965640
Điện thoại đầy đủ (0251) 3.965.640
Địa chỉ ẤP VĨNH HIỆP, X.TÂN BÌNH, H.VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI
Khu vực Đồng Nai / Huyện Vĩnh Cửu / Xã Tân Bình
Từ khóa (0251) 3.965.640, 3.965.640, 3965640, 0251.3965640, LÊ THỊ BÁO