Tên chủ thuê bao Lê Minh Cảnh
Điện thoại 3535022
Điện thoại đầy đủ (0235) 3.535.022
Địa chỉ Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Khu vực Quảng Nam / Huyện Núi Thành / Xã Tam Nghĩa
Từ khóa (0235) 3.535.022, 3.535.022, 3535022, 0235.3535022, Lê Minh Cảnh