Tên chủ thuê bao LÊ HÙNG
Điện thoại 3684811
Điện thoại đầy đủ (0225) 3.684.811
Địa chỉ THÔN ĐÔNG X.TAM ĐA, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
Khu vực Hải Phòng / Huyện Vĩnh Bảo / Xã Tam Đa
Từ khóa (0225) 3.684.811, 3.684.811, 3684811, 0225.3684811, LÊ HÙNG

Danh sách điện thoại xem nhiều

VŨ ĐỨC TỬU
ÁNG NGOẠI X.TRUNG LẬP, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN ĐÌNH
NAM TẠ X.TÂN HƯNG, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
VŨ VĂN KHỜI
LINH ĐÔNG 1 X.TIỀN PHONG, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
NGUYỄN VĂN TÍNH
1 KP ĐÔNG THÁI TT.VĨNH BẢO, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
PHẠM VĂN LƯƠNG
THÔN 9 HỘI AM X.CAO MINH, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG
NGÔ VĂN BẢO
TÂN LẬP X.CAO MINH, H.VĨNH BẢO, TP. HẢI PHÒNG