Tên chủ thuê bao LÊ HỒNG HẢI
Điện thoại 3853357
Điện thoại đầy đủ (0210) 3.853.357
Địa chỉ TỔ 36 PHỐ ĐỒI CAM, P.THANH MIẾU, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
Khu vực Phú Thọ / Thành phố Việt Trì / Phường Thanh Miếu
Từ khóa (0210) 3.853.357, 3.853.357, 3853357, 0210.3853357, LÊ HỒNG HẢI