Tên chủ thuê bao LẠI VĂN MINH
Điện thoại 3878716
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.878.716
Địa chỉ X.HẢI LONG, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Huyện Hải Hậu
Từ khóa (0228) 3.878.716, 3.878.716, 3878716, 0228.3878716, LẠI VĂN MINH

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN QUANG ĐIỆN
XÓM TRUNG X.HẢI XUÂN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
HOÀNG VĂN HUỲNH
XÓM 4 X.HẢI VÂN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
NGUYỄN THỊ TƯƠI
XÓM TÂY X.HẢI XUÂN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
NGUYỄN NGỌC ĐỊNH
ĐỘI 8 X.HẢI TÂN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
MAI THANH LUYỆN
TT.CỒN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
NGUYỄN THỊ CHƯ
X.HẢI BẮC, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH