Tên chủ thuê bao LẠI VĂN MINH
Điện thoại 3878716
Điện thoại đầy đủ (0228) 3.878.716
Địa chỉ X.HẢI LONG, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
Khu vực Nam Định / Huyện Hải Hậu
Từ khóa (0228) 3.878.716, 3.878.716, 3878716, 0228.3878716, LẠI VĂN MINH

Danh sách điện thoại xem nhiều

MAI VĂN ÂN
X.HẢI HƯNG, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
NGUYỄN QUANG ĐIỆN
XÓM TRUNG X.HẢI XUÂN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
MAI THANH LUYỆN
TT.CỒN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
NGUYỄN VĂN HIỂN
XÓM 5 X.HẢI AN, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
PHẠM VĂN HẢI
XÓM TRUNG X.HẢI HƯNG, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
ĐỖ VĂN PHÚC
CẦU THỐNG ĐƯỜNG X.HẢI TÂY, H.HẢI HẬU, NAM ĐỊNH