Tên chủ thuê bao HUỲNH NGỌC HẢI
Điện thoại 3873088
Điện thoại đầy đủ (0276) 3.873.088
Địa chỉ ẤP 3, X.TRÀ VONG, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
Khu vực Tây Ninh / Huyện Tân Biên / Xã Trà Vong
Từ khóa (0276) 3.873.088, 3.873.088, 3873088, 0276.3873088, HUỲNH NGỌC HẢI

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ SƯƠNG
TỔ 8 ẤP TÂN HÒA, X.TÂN LẬP, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
TỔ 3 ẤP THẠNH HIỆP, X.THẠNH BẮC, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
LƯƠNG THỊ THÊM
ẤP TÂN THANH, X.TÂN BÌNH, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
NGUYỄN THỊ SANG
ẤP HÒA ĐÔNG A, X.HÒA HIỆP, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
PHẠM THỊ PHƯỢNG
TỔ 4 ẤP HÒA LỢI, X.HÒA HIỆP, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH
NGUYỄN THỊ THUẬN
TỔ 6 ẤP TÂN THANH, X.TÂN BÌNH, H.TÂN BIÊN, TÂY NINH