Tên chủ thuê bao HUỲNH BÁ HỮU
Điện thoại 3815838
Điện thoại đầy đủ (0263) 3.815.838
Địa chỉ 90 HOÀNG DIỆU, P.5, TP.ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
Khu vực Lâm Đồng / Thành phố Đà Lạt / Phường 5
Từ khóa (0263) 3.815.838, 3.815.838, 3815838, 0263.3815838, HUỲNH BÁ HỮU