Tên chủ thuê bao HỒNG HOÀNG THỊ
Điện thoại 3864593
Điện thoại đầy đủ (0232) 3.864.593
Địa chỉ NỘI HÒA X.HẢI TRẠCH, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
Khu vực Quảng Bình / Huyện Bố Trạch / Xã Hải Trạch
Từ khóa (0232) 3.864.593, 3.864.593, 3864593, 0232.3864593, HỒNG HOÀNG THỊ

Danh sách điện thoại xem nhiều

PHƯƠNG LÊ THỊ
THÔN 7 X.LÝ TRẠCH, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
DŨNG NGUYỄN TIẾN
THÔN 9 X.LÝ TRẠCH, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
THUYẾT LÊ MINH
THÔN 9 X.LÝ TRẠCH, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
KHANG NGUYỄN TIẾN
TIỂU KHU 10 TT.HOÀN LÃO, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
ÂN PHẠM
THÔN BẮC X.NHÂN TRẠCH, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH
HỚI PHẠM
THÔN TÂY X.NHÂN TRẠCH, H.BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH