Tên chủ thuê bao HOÀNG VĂN NAM
Điện thoại 36780835
Điện thoại đầy đủ (024) 36.780.835
Địa chỉ KTT CTY NÔNG TRƯỜNG TOÀN THẮNG X.LỆ CHI, H.GIA LÂM, TP. HÀ NỘI
Khu vực Hà Nội / Huyện Gia Lâm / Xã Lệ Chi
Từ khóa (024) 36.780.835, 36.780.835, 36780835, 024.36780835, HOÀNG VĂN NAM