Tên chủ thuê bao HOÀNG THỊ OANH
Điện thoại 3884640
Điện thoại đầy đủ (0263) 3.884.640
Địa chỉ THÔN 4 X.QUẢNG NGÃI, H.CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG
Khu vực Lâm Đồng / Huyện Cát Tiên / Xã Quảng Ngãi
Từ khóa (0263) 3.884.640, 3.884.640, 3884640, 0263.3884640, HOÀNG THỊ OANH