Tên chủ thuê bao HOÀNG KIẾM
Điện thoại 3821881
Điện thoại đầy đủ (0203) 3.821.881
Địa chỉ TỔ 16 KHU 2 P.CAO XANH, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH
Khu vực Quảng Ninh / Thành phố Hạ Long / Phường Cao Xanh
Từ khóa (0203) 3.821.881, 3.821.881, 3821881, 0203.3821881, HOÀNG KIẾM

Danh sách điện thoại xem nhiều

NGUYỄN THỊ LÙY
30 TỔ 6 KHU 1 P.BẠCH ĐẰNG, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH
NGUYỄN THỊ HẰNG
TỔ 71 KHU 6 P.CAO XANH, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH
TRẦN THỊ LAN
KIOSQUE 165 HÀNG ĐIỆN SẮT CHỢ HẠ LONG 1 P.BẠCH ĐẰNG, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH
TRẦN VĂN MINH
TỔ 60E P.HỒNG HÀ, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH
PHẠM THỊ LAN
TỔ 76 KHU 5 P.BẠCH ĐẰNG, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH
NGÔ THỊ MÙI
240 TỔ 30 P.CAO XANH, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH