Tên chủ thuê bao HOÀNG BỒN
Điện thoại 3855558
Điện thoại đầy đủ (0216) 3.855.558
Địa chỉ 289 TỔ 72 P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI
Khu vực Yên Bái / Thành phố Yên Bái / Phường Yên Ninh
Từ khóa (0216) 3.855.558, 3.855.558, 3855558, 0216.3855558, HOÀNG BỒN

Danh sách điện thoại xem nhiều

NÔNG THỊ SỬU
408 P.NGUYỄN THÁI HỌC, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI
CTY CP KHOÁNG SẢN CỬU LONG VINASHIN
393 ĐIỆN BIÊN, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI
ĐÀO THU HIỀN
TỔ 24 P.NGUYỄN PHÚC, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI
NGUYỄN BỘI ĐÔNG
852 TỔ 4 P.MINH TÂN, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI
NGUYỄN VĂN HỒNG
510 TỔ 58 YÊN NINH, P.YÊN NINH, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI
PHẠM VĂN HỒNG
TỔ 7B P.NGUYỄN THÁI HỌC, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI