Tên chủ thuê bao HỒ VĂN HỒNG
Điện thoại 3841856
Điện thoại đầy đủ (0236) 3.841.856
Địa chỉ THÔN 1 AN NGÃI TÂY X.HÒA SƠN, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
Khu vực Đà Nẵng / Huyện Hòa Vang / Xã Hòa Sơn
Từ khóa (0236) 3.841.856, 3.841.856, 3841856, 0236.3841856, HỒ VĂN HỒNG

Danh sách điện thoại xem nhiều

LÊ THỊ DỆN
TỔ 13 THÔN PHONG NAM X.HÒA CHÂU, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
TRẦN CÔNG TƯƠNG
ĐỘI 1 THẠCH NHAM TÂY X.HÒA NHƠN, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
LƯƠNG QUANG ẤM
THÔN PHÚ SƠN TÂY X.HÒA KHƯƠNG, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
NGUYỄN NGỌC TRƯƠNG
THÔN PHÚ SƠN TÂY X.HÒA KHƯƠNG, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
VŨ NGỌC TIẾN
ĐÔNG LÂM X.HÒA PHÚ, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
LÊ VĨNH HƯNG
TỔ 10 THÔN GIÁNG NAM 1 X.HÒA PHƯỚC, H.HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG