Tên chủ thuê bao DUY THANH HOÀNG
Điện thoại 3859025
Điện thoại đầy đủ (0255) 3.859.025
Địa chỉ KHỐI 4 TT.ĐỨC PHỔ, H.ĐỨC PHỔ, QUẢNG NGÃI
Khu vực Quảng Ngãi / Huyện Đức Phổ / Thị trấn Đức Phổ
Từ khóa (0255) 3.859.025, 3.859.025, 3859025, 0255.3859025, DUY THANH HOÀNG