Tên chủ thuê bao DUY THÀNH - CH MỸ THUẬT PHIM ẢNH DUY THÀNH
Điện thoại 3861145
Điện thoại đầy đủ (0255) 3.861.145
Địa chỉ TỔ 1 TT.CHỢ CHÙA, H.NGHĨA HÀNH, QUẢNG NGÃI
Khu vực Quảng Ngãi / Huyện Nghĩa Hành / Thị trấn Chợ Chùa
Từ khóa (0255) 3.861.145, 3.861.145, 3861145, 0255.3861145, DUY THÀNH - CH MỸ THUẬT PHIM ẢNH DUY THÀNH