Tên chủ thuê bao DUY TÂN - TRƯỜNG THPT DÂN LẬP DUY TÂN
Điện thoại 3842199
Điện thoại đầy đủ (0257) 3.842.199
Địa chỉ ĐƯỜNG 1/4 X.BÌNH KIẾN, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Khu vực Phú Yên / Thành phố Tuy Hoà / Xã Bình Kiến
Từ khóa (0257) 3.842.199, 3.842.199, 3842199, 0257.3842199, DUY TÂN - TRƯỜNG THPT DÂN LẬP DUY TÂN