Tên chủ thuê bao DUY TÂN - TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DUY TÂN
Điện thoại 3863523
Điện thoại đầy đủ (0260) 3.863.523
Địa chỉ P.DUY TÂN, TP.KON TUM, KON TUM
Khu vực Kon Tum / Thành phố Kon Tum
Từ khóa (0260) 3.863.523, 3.863.523, 3863523, 0260.3863523, DUY TÂN - TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DUY TÂN