Tên chủ thuê bao DUY TÂN - TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DUY TÂN
Điện thoại 3861197
Điện thoại đầy đủ (0260) 3.861.197
Địa chỉ P.DUY TÂN, TP.KON TUM, KON TUM
Khu vực Kon Tum / Thành phố Kon Tum
Từ khóa (0260) 3.861.197, 3.861.197, 3861197, 0260.3861197, DUY TÂN - TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG DUY TÂN